Platba

Nabídkové ceny uvedené na stránkách www.eshop.klahos.cz provozovaných prodávajícím jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen závislosti na změnách dodavatelských podmínek u výrobců a dodavatelů.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v místě plnění prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

POZOR NENÍ MOŽNÉ PLATIT V HOTOVOSTI DOPRAVCI !!!

PROTO VYUŽÍVEJTE PLATBU PŘEDEM - PŘEVODEM NA ÚČET.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží se připočítává cena dopravy.

Cena dopravy je běžně stanovena na 720,-Kč včetně DPH na území ČR (platí pro dopravu pro desky a příslušenství), pokud není stanoveno jinak.

Osobní odběr ve skladu firmy KLAHOS spol. s r. o., Topolová 2070, Česká Třebová - zdarma.
Osobní odběr ve skladu firmy KLAHOS spol. s r. o., Praha - zdarma.